Start arrow Min värdegrund
Min värdegrund
Ledarskap Utskrift E-post

mark_barbs_hst_i_rundkorallen.jpgHästars överlevnad bygger på bra ledarskap. För att hästen ska acceptera dig som ledare krävs att du visar att du duger. Detta gör du genom att fatta beslut och på ett för hästen tydligt sätt och förmedla detta. Hästar vill ha ett tydligt ledarskap. De har svårt att acceptera oklara budskap, det skapar förvirring. För hästen kan det vara skönt att bli ledd, för då slipper den ta ansvar en stund. Det gäller att ha ett tydligt ledarskap, vårt ledarskap gentemot hästen måste vara odiskutabelt och konsekvent.

Du behöver ha "mjuka ögon", förmågan att ha vidvinkel seende utan att tappa fokus, vara här och nu, agera tydligt, ha rätt " timing", vara konsekvent och samtidigt flexibel, vara fysisk medveten, kunna rikta ditt fokus dit du vill, ha snabba reaktioner och hantera dina känslor.

Hästen ska alltid veta vad som gäller, en ram som är satt ska alltid gälla. Hästar ljuger inte och dessutom reagerar på våra signaler och känslor med en gång. Detta ger oss den snabbaste feedback vi kan få på vår beteende. Hästar vill ha en bra ledare, är vi otydliga kommer de att testa oss. Tillåter vi oss att lyssna på den respons vi får, har vi möjlighet att utveckla oss själva och vårt ledarskap.

Hästar påverkas av vår kompetens och kunskap. Om du vet vad du håller på med så Vet hästen att du vet och ger dig större förtroende. För att bli en bra ledare krävs stor personlig kompetens och kunskap.

 

 

 

 

 

 
Kroppsmedvetenhet Utskrift E-post
På engelska heter kroppsmedvetenhet - body awareness. I ordet awareness ligger medvetenhet och kunskap. Vilket jag tycker är bra. Vi är alla vi medvetande bara vi slår upp ögonen på morgonen. Detta medvetande innebär dock inte per automatik att vi har en kunskap om hur vi kan använda och nyttja vår kropp på ett bra sätt. En hantverkare vet hur han ska använda sina redskap på bästa sätt för att de ska hålla så länge som möjligt.

parakrobatik.jpgLivet ger oss törnar både fysiskt och psykiskt, dessa törnar sätter sig som minnen i våra kroppar och skapar blockeringar vilket gör att vi skapar en vana att röra oss på ett sätt så att vi undviker smärta. Detta hjälper oss för stunden när vi har vår smärta, blir vi kvar i denna vana även efter smärtan försvunnit kan det gör så att förslitningar uppstår istället.

Med en ökad kroppsmedvetenhet lär vi oss att nyttja vår kropp som ett finstämt instrument, vilket skapar följsamhet, flexibilitet och balans. Med en flexibel och följsam kropp får vi också en mer flexibel hjärna, det vill säga ett öppnare sinne.

 
Kommunikation Utskrift E-post

 

Ridning kan liknas vid att vara projektledare, som ledare krävs balans mellan egenskaper som att möta, leda och att följa. Det ställs också stora krav på din förmåga till kommunikation. Ridning består till största delen av ickeverbal kommunikation.

igorinka_o_frozt.jpgAll kommunikation sker med hjälp av språk, men alla språk består inte av ord. Kommunikation är allt vi gör och säger och det vi inte gör och säger.

Både människor och hästar lär sig att kommunicera via socialt arv.

All kommunikation sker på mottagarens villkor. Det är mottagaren som tar emot det budskap som vi sänder, beroende på vad denna har med sig från sina tidigare erfarenheter, värderingar, kunskaper och antaganden tolkar den sändarens budskap på sitt sätt.

Så snart vi är tillsammans med andra sänder vi och tar emot icke verbal kommunikation. Detta är hästarnas språk. Det är en färdighet att kunna prata med bönder på bönders vis och med de lärda på latin, samt hantera sitt icke verbala beteende och prata med hästar på deras språk.   

bitchfight.jpgInom flocken finns en väl utvecklad rangordning. Syftet med rangordningen är att spara energi då en ranglåg häst aldrig skulle komma på tanken att slåss mot en ranghög häst. Det är viktigt att rangordningen är entydig. Ändras den ofta eller är oklar stressar det hästen och gör den osäker och försätter den i konflikt. Rangordningen bestäms genom att hästarna flyttar varandra med hjälp av olika former av hot. De kommunicerar med kroppsspråk och kroppshållning. Bakåt strukna öron, uppdragna näsborrar, olika höjd på huvudet, genom att hugga mot den andra osv. Räcker inte detta använder de sin kroppstyngd, fungerar inte det tar de till det hot som de hotade med, dvs bita eller sparka den andra. Den som lyckas flytta på sin motståndare vinner och bibehåller sin rang, så länge den håller sig frisk. Det är viktigare att ha en rang än att vara ranghögst, vilket innebär att det sällan blir skador. Det är en trygghet i flocken att ha en tydlig rangordning.

Kroppsspråket är inte medfött hos hästar, vilket gör att hästar som går ensamma får problem att kommunicera med andra hästar och med människor.

 

 

 
Kommunikologi Utskrift E-post

 

Studiet av strukturen och dynamiken i kommunikation och förändring.


nycklar.jpgVilka nycklar leder till framgång inom kommunikation och förändring? Vad är gemensamt för individer och grupper som lyckas? Oavsett område, organisation, grupp eller individ så finns det vissa saker och beteenden som framgångsrika personer gör samma.

Kommunikologin hjälper till att hitta balanser och obalanser i beteenden som leder till framgång eller misslyckanden och hitta det som är gemensamt för dessa beteenden, samt få tillgång till den inre styrkan och balansen som gör kommunikationen lättare både inom dig själv och i relation till andra.

Jorun Sjöbakken och Truls Fleiner har grundat vetenskapsområdet Kommunikologi© ifrån Gregory Batesons idéer från 50-talet om att skapa en tvärvetenskaplig metadisciplin inom kommunikation.

Resultatet är ett nytt, tvärvetenskapligt meta-subjekt: Kommunikologi© - Kommunikation och Förändring vilket är tillgängligt via ett utbildningsprogram som leder till Tvärvetenskaplig Metakompetens (Copyright Sjøbakken & Fleiner 1995).

 

Metakompetens består av två saker: sammanfattningen av enorma mängder expertkunskap och kompetens i kompetens. Tvärvetenskapligt innebär att användningsområdet för kompetensen fungerar på alla nivåer, individer, relationer, grupper, organisationer osv och där allt beteende och alla upplevelser är definierat som kommuniaktion.

Hämtat från http://www.communicology.eu/

 

 

 
Coachning Utskrift E-post

Alla behöver vi en coach i livet.

Som coach handlar det om att finnas till hands, lyssna och kunna vägleda. Hjälpa till att skapa enkelhet i de situationer vi kan befinna oss i. Ofta handlar det om att kunna plocka ut vad som är grundproblemet i en händelse eller situation. När vi befinner oss mitt i skeendet kan det vara svårt att se helheten och lyfta blicken för att kunna se vad som är viktigt.

Rollen som coach är att gå bredvid och stötta och hjälpa individen att själv komma på lösningar.

Mental träning är en del i coachandet.

   kokosntter_i_thailand.jpg

Mental träning

Mentalträning är för mig att stärka självkänslan. Med en starkare självkänsla kan jag göra bättre val i livet och sätta upp mål för mig själv som är relevanta och eggande. För att få en bättre självkänsla behöver jag lära känna mig själv, både fysiskt och mentalt.

Att möta sig själv är att kunna ställa sig själv frågorna, "vad gör jag just nu för att må bra?", "är det detta jag vill?", "trivs jag?", "är det kul att träffa mig?". Tycker jag inte själv att det är kul att träffa mig, är det troligtvis ingen annan heller som tycker det. Tyvärr är det ganska vanligt att vi prioriterar bort oss själva i vår iver att vara andra till lags.

Mental träning är början på en livslång vänskap med sig själv. Genom kunskap om oss själva får vi nyklar till att skapa bra förutsättningar för mig själv att lyckas.

 

 

 

Kalender

Kalender - 2014-01-18

Ett nytt år med nya möjligheter och utmaningar har vi framför oss.

Det är dags ...
Läs mer...

God Jul och Gott Nytt År - 2014-12-12 På gång
Vill önska alla en riktigt härlig ledighet under årets sista ...
Läs mer...
Ny bok - 2013-09-19 På gång
Kajak och skridksohandboken för dig med funktionsnedsättning I våras komma ...
Läs mer...
Skapad av Wombatmedia